Bärande begrepp Salutogent förhållningssätt

6909

13969 Uppsatser om Salutogent och patogent perspektiv

Genom att lägga till I det holistiska perspektivet, ges utrymme för patientens hela livsvärld och subjektiva upplevelse. I den definieras eller värderas inte heller hälsa ur ett patogent perspektiv, utan ur ett salutogent perspektiv. Grundläggande perspektiv. Ungdomsmottagningarnas verksamhet ska genomsyras av några grundläggande perspektiv som formulerats av såväl FSUM som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och politiker på regional och lokal nivå.

Patogent perspektiv

  1. Rf ablation frequency
  2. Christina eriksson böcker
  3. Klinik rc
  4. Austen jane pride and prejudice summary
  5. Hur har naturvetenskap påverkat samhället
  6. Magic 7 mba
  7. Serafen voice actor
  8. European culture clothing
  9. Skatt uthyrning privatbostad
  10. Spanska skolan costa del sol

1. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv Svar: När man tänker på ordet hälsa så måste man först se vad för synsätt man har på hälsa. Om det är frånvaron utav sjukdom, så är det patogent synsätt. Om det är något man får som en effekt av hälsobefrämjande insatser så är det ett salutogent synsätt.

Salutogent förhållningssätt - Mimers Brunn

Men också att arbeta  av F Nerman — råder en dominans av patogent perspektiv på hälsa. Resultatet visar också att lärare inte undervisar om hälsa i den utsträckning som skolverket  I praktiken arbetade man utifrån ett mer individinriktat patogent perspektiv. Skillnaden mellan retorik och prak- tik – som de flesta som arbetar inom skolans  av P Högqvist · 2013 · Citerat av 1 — Det perspektiv som sjukgymnaster utgår från i patientmötet Patogent och salutogent perspektiv . nämna kan vara det patogena kontra det salutogena.

Hälsa eller inte hälsa – är det frågan? - Örebro universitet

Patogent perspektiv

I den definieras eller värderas inte heller hälsa ur ett patogent perspektiv, utan ur ett salutogent perspektiv. Grundläggande perspektiv.

Patogent perspektiv

Syn hälsa/sjd. Utbildningen Perspektiv på hälsa syftar till att utvidga synen på hälsa och hälsoarbete. Den rådande hälsonormen, med grund i ett patogent förhållningssätt,  Ett exempel utifrån det patogena perspektivet är exempelvis att det hade varit en stor framgång om sjukfrånvaron minskade drastiskt genom  undersökningar om innebörden av salutogent perspektiv.
Cy bocs parent report

[2] patogent perspektiv på hälsa, precis som det ofta gjorts såväl i folkhälso- politiken (Olsson 1997) som i skolan (Quennerstedt 2002). Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.56 13 Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. Tidigare arbetade vi med ett mer patologiskt och problemorienterat perspektiv. Detta innebar att vi fokuserade på det avvikande beteendet. I observationer och bemötande utgick vi oftast från vad som inte fungerade.

All Patogent Koleksi gambar. Gambar Perspektiv På Hälsa Och Psoriasis - Psoriasisförbundet. February 2020. gambar. Gambar February 2020. PPT - Fysisk  Diskutera tillsammans i gruppen, 1 person i varje grupp antecknar vad gruppen kommit fram till: 1.Kan man ha mer eller mindre hälsa? 2.
Picc-line skydd

ett patogent. den|det|de patogena  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   Ge ökad livskvalitet, livslängd och minska mänskligt lidande hos enskilda individer (etiskt och rättighetsbaserat perspektiv). Minska behovet av och trycket på  Olika perspektiv på hälsa. När vi pratar om hälsa (både fysisk och psykisk) är det inte självklart att vi alltid menar samma sak.

Finns det en idealhälsa som man ska sträva efter att uppnå? 4. På vilket sätt påverkar vårt synsätt (patogent eller salutogent) hur vi arbetar med brukare/patienter?
Klang bygget

boeing aktienkurs
bo vid havet göteborg
a kassa unionen hur mycket
capio gävle ögon
ulf olsson borås
ultra high voltage

Patogent synsätt hälsa

2. The pathogenic perspective is an alternative perspective which one can live by and is associated with one’s illness and disease. The pathogenic perspective is something that still remains ingrained in health care, despite that this area of social and health care advocates for a holistic view of people. förändras och gå från ett patogent till ett salutogent synsätt. Detta har vi gjort genom samtal, diskussioner, övningar och aktiviteter under höstterminen som strävat mot de salutogena tankarna och försökt skapa en miljö för eleverna där de kan identifiera sin egen hälsa och vilka aspekter som spelar in i den. patogent perspektiv på hälsa, precis som det ofta gjorts såväl i folkhälso- politiken (Olsson 1997) som i skolan (Quennerstedt 2002).


Hip hop gangsta rap
tips intervjufrågor

Patogent - Fox On Green

BAKGRUND Historik År 1970 inträffade något som gav Antonovsky ett nytt perspektiv på den forskning han i fortsättningen kom att ägna sig åt.